Penyakit Sampar

AGAMA, DUMAI, RIAU74 Views

Mimbar Agama Kristen

Firman Allah harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita hadir di tengah-tengah keluarga, masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan firman Allah. Marilah kita mengajarkan firman Allah kepada pemuda-pemudi kita, perkumpulan-perkumpulan kita, sehingga kita mengenal Allah.

Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni. (Lukas 6:37)

Kutuk

ULANGAN 28: 15 “Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau:

16 Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang.

17 Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu.

18 Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.

19 Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar.

20 TUHAN akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa  dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku.

21 TUHAN akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya.

22 TUHAN akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum; semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa.

23 Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi.

24 TUHAN akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah.

25 TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi.

26 Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udaraserta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya.

27 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh.

28 TUHAN akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal,

29 sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong.

30 Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya.

 31 Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau.

32 Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa.

33 Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak. 34 Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu.

35  TUHAN akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu.

36 TUHAN akan membawa engkau dengan rajayang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu.

37 Engkau akan menjadi kedahsyatan,kiasandan sindirandi antara segala bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau.

38 banyak benih yang akan kaubawa ke ladang, tetapi sedikithasil yang akan kaukumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya.

39 kebun-kebun anggur akan kaubuat dan kauusahakan, tetapi engkau tidak akan meminumatau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya.

40 Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur.

41 Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan.

42 Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang.43 Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah.

44 Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya;ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor.

45 kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan-Nya kepadamu;

46 semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya.”

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. (MAZMUR 119: 105)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *