Tuhan akan memulihkan negerimu

AGAMA, DUMAI, RIAU42 Views

Mimbar Agama Kristen

FirmanMu pelita bagi jalanku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku tetaplah Kau di sisiku dan tak’ku takut asal Kau di dekatku bersertaku selamanya.

2 TAWARIKH 7: 13-14. Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bilamana Aku melepaskan penyakit  SAMPAR  di antara umat-Ku. 14 dan umat-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang  JAHAT, maka Aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni DOSA mereka, serta memulihkan negeri mereka.

Amsal 18: 10-12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. 11 Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. 12 Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.

Sadar dan berjaga-jagalah!

1 Petrus 5: 7-8. Serahkalah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *